Årsmøte 2019

Årsmøtet, som er MIL's høyeste organ, var samlet torsdag 14.03 til gjennomgang av MIL året 2018!

10 medlemmer var samlet i klubbrommet til årsmøte 2019. Til å være det høyeste beslutningsorganet i
MIL var det ikke særlig kamp om plassene. Det er blandt annet årsmøtet som velger styret og alle
medlemmer har stemmerett. Men ble det desto flere winerbrød på de frammøtte.

I møtet ble 2018 regnskap og årsberetning gjennomgått. Årsmøtet, og revisor, konkluderte med at klubben
har sunn økonomi og utsiktene for 2019 ser minst like bra ut. En uvanlig, ekstra inntektskilde i år blir Ryfastløpet.
 
Noen planlagte aktiviteter i klubben dette året er Strandamila, 17. mai, RT cup, Ryfylkemesterskapet i friidrett og Ryfast løpet.
 
Når det kom til valg av styre, er det særlig en bauta som nå velger å tre av. Jostein Woie har vært styreleder
siden 2014 og gjort en meget god jobb i det daglige arbeidet med å legge til rette for en sunn og fremtidsrettet drift.
Men Jostein vil enda luske rundt i kulissene og hjelpe til med mindre prosjekter.
 
Årsmøtet ga styret mandat til å instille ny leder og nestleder ved neste styremøte.
 
Ellers går Tone Marvik av som kiosk ansvarlig i styret, men vil fortsette arbeidet hun gjør i dag og heller rapportere
til styret. To nye medlemmer ble også stemt inn. Tor-Bjørn Næss og Øyvind Lundbakk ønskes velkommen.
 
De resterende styremedlemmene er: Roar Bokn, Beate Jåsund, Karen Lendengen, Anders Hjorteland og Jan Arild Skappel
 
Alle dokumenter og refferat fra årsmøtet blir lagt på Hjemmesiden: LINK

 

Følg oss i Sosiale medier

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift